تهران - خیابان ولیعصر - خیابان زرتشت شرقی بعد از تقاطع حافظ - روبروی سازمان آب - پلاک 9

کد پستی : 1597715511

تلفن : 84169344 - 84169335 -7الی88932753 دورنگار : 88800601

مناسبت روز
روز جهانی غذا- روز پیوند اولیا و مربیان
روز جهانی غذا- روز پیوند اولیا و مربیان

تهران ، خیابان زرتشت شرقی ، بعد از تقاطع حافظ ، پلاک 9
تلفن : 7-88932753 دورنگار : 88800601 کد پستی : 1597715511
درباره ما|حریم شخصی کاربران|موسسه فناوران شهر