دفاتر خدمات الکترونیک به تفکیک مناطق کمينه  
دفتر خدمات الکترونیک کد101
دفتر خدمات الکترونیک کد102
دفتر خدمات الکترونیک کد103
دفتر خدمات الکترونیک کد104
دفتر خدمات الکترونیک کد105
دفتر خدمات الکترونیک کد106
دفتر خدمات الکترونیک کد108
دفتر خدمات الکترونیک کد109
دفتر خدمات الکترونیک کد201
دفتر خدمات الکترونیک کد202
دفتر خدمات الکترونیک کد203
دفتر خدمات الکترونیک کد204
دفتر خدمات الکترونیک کد205
دفتر خدمات الکترونیک کد206
دفتر خدمات الکترونیک کد207
دفتر خدمات الکترونیک کد208
دفتر خدمات الکترونیک کد209
دفتر خدمات الکترونیک کد210
دفتر خدمات الکترونیک کد211
دفتر خدمات الکترونیک کد301
دفتر خدمات الکترونیک کد302
دفتر خدمات الکترونیک کد303
دفتر خدمات الکترونیک کد304
دفتر خدمات الکترونیک کد305
دفتر خدمات الکترونیک کد306
دفتر خدمات الکترونیک کد307
دفتر خدمات الکترونیک کد401
دفتر خدمات الکترونیک کد402
دفتر خدمات الکترونیک کد404
دفتر خدمات الکترونیک کد405
دفتر خدمات الکترونیک کد406
دفتر خدمات الکترونیک کد407
دفتر خدمات الکترونیک کد408
دفتر خدمات الکترونیک کد409
دفتر خدمات الکترونیک کد410
دفتر خدمات الکترونیک کد411
دفتر خدمات الکترونیک کد501
دفتر خدمات الکترونیک کد502
دفتر خدمات الکترونیک کد503
دفتر خدمات الکترونیک کد504
دفتر خدمات الکترونیک کد505
دفتر خدمات الکترونیک کد506
دفتر خدمات الکترونیک کد507
دفتر خدمات الکترونیک کد508
دفتر خدمات الکترونیک کد509
دفتر خدمات الکترونیک کد510
دفتر خدمات الکترونیک کد511
دفتر خدمات الکترونیک کد601
دفتر خدمات الکترونیک کد602
دفتر خدمات الکترونیک کد603
دفتر خدمات الکترونیک کد604
دفتر خدمات الکترونیک کد605
دفتر خدمات الکترونیک کد606
دفتر خدمات الکترونیک کد607
دفتر خدمات الکترونیک کد702
دفتر خدمات الکترونیک کد703
دفتر خدمات الکترونیک کد704
دفتر خدمات الکترونیک کد705
دفتر خدمات الکترونیک کد706
دفتر خدمات الکترونیک کد802
دفتر خدمات الکترونیک کد803
دفتر خدمات الکترونیک کد804
دفتر خدمات الکترونیک کد901
دفتر خدمات الکترونیک کد902
دفتر خدمات الکترونیک کد1001
دفتر خدمات الکترونیک کد1002
دفتر خدمات الکترونیک کد1003
دفتر خدمات الکترونیک کد1101
دفتر خدمات الکترونیک کد1102
دفتر خدمات الکترونیک کد1103
دفتر خدمات الکترونیک کد1104
دفتر خدمات الکترونیک کد1105
دفتر خدمات الکترونیک کد1201
دفتر خدمات الکترونیک کد1202
دفتر خدمات الکترونیک کد1203
دفتر خدمات الکترونیک کد1204
دفتر خدمات الکترونیک کد1205
دفتر خدمات الکترونیک کد1206
دفتر خدمات الکترونیک کد1301
دفتر خدمات الکترونیک کد1303
دفتر خدمات الکترونیک کد1304
دفتر خدمات الکترونیک کد1401
دفتر خدمات الکترونیک کد1402
دفتر خدمات الکترونیک کد1403
دفتر خدمات الکترونیک کد1405
دفتر خدمات الکترونیک کد1406
دفتر خدمات الکترونیک کد1501
دفتر خدمات الکترونیک کد1502
دفتر خدمات الکترونیک کد1504
دفتر خدمات الکترونیک کد1506
دفتر خدمات الکترونیک کد1602
دفتر خدمات الکترونیک کد1603
دفتر خدمات الکترونیک کد1604
دفتر خدمات الکترونیک کد1606
دفتر خدمات الکترونیک کد1701
دفتر خدمات الکترونیک کد1702
دفتر خدمات الکترونیک کد1703
دفتر خدمات الکترونیک کد1801
دفتر خدمات الکترونیک کد1802
دفتر خدمات الکترونیک کد1803
دفتر خدمات الکترونیک کد1805
دفتر خدمات الکترونیک کد1901
دفتر خدمات الکترونیک کد1903
دفتر خدمات الکترونیک کد1904
دفتر خدمات الکترونیک کد2001
دفتر خدمات الکترونیک کد2002
دفتر خدمات الکترونیک کد2003
دفتر خدمات الکترونیک کد2101
دفتر خدمات الکترونیک کد2102
دفتر خدمات الکترونیک کد2103
دفتر خدمات الکترونیک کد2202
دفتر خدمات الکترونیک کد2203
دفتر خدمات الکترونیک کد2204
دفتر خدمات الکترونیک کد2205
آدرس:

اخبار
جلسه آموزش نحوه ثبت نام و تائید مدارک طرح ترافیک 1397
به گزارش روابط عمومی موسسه فناوران پس از اعلام سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران مبنی بر ثبت نام متقاضیان ورود به محدوده طرح ترافیک دوره های آموزشی برای کاربران دفاتر خدمات الکترونیک برگزار گردید
نشست مشترک مدیر عامل موسسه فناوران شهر با شهردار منطقه دو
به گزارش روابط عمومی موسسه فناوران شهر ، جلسه ای مشترک با حضور شهردار منطقه دو و مدیر عامل موسسه فناوران شهر در راستای تسریع در روند عملکرد پاسخگویی به شهروندان و حل و فصل مشکلات و معضلات فعلی در دفاتر خدمات الکترونیک برگزار گردید که پس از ارائه چالش های موجود  در روند صدور انواع پروانه و گواهی ساختمانی ، رسول کشت پور شهردار منطقه با عنایت به صحت ،دقت و سرعت در صدور پروانه و گواهی ساختما...
مدیر عامل موسسه فناوران در مصاحبه با روابط عمومی موسسه، در خصوص بهبود شاخص صدور مجوز ساخت عنوان نمود:
محمد باقر دشت گرد مدیر عامل موسسه فناوران درخصوص بهبود شاخص صدور مجوز ساخت عنوان نمود که  :  به استناد سایت وزارت اقتصاد و دارایی، دفتر پایش و بهبود فضای کسب و کار و همچنین سایت پروژه کسب و کار بانک جهانی ،  از سال 2004 وضعیت کشورها در موضوع کسب و کار تحت پروژه ای به نام بهبود محیط کسب و کار در دستور بانک جهانی قرار گرفته است و توسط موسسه مالی بین المللی، قوانین و مقررات کشورها با ه...
ارزیابی عملکرد کارشناسان بازدید دفاتر خدمات الکترونیک در نیمه اول سال 1396 انجام و نتیجه آن به دفتر خدمات الکترونیک منعکس گردید
    به گزارش روابط عمومی موسسه فناوران شهر ارزیابی عملکرد کارشناسان بازدید دفاتر خدمات الکترونیک در نیمه اول سال 1396 انجام و نتیجه آن به دفاتر خدمات الکترونیک منعکس گردید؛ معاونت اجرایی موسسه فناوران در راستای مأموریت خود با هدف ارتقاء کیفیت خدمات و ایجاد وحدت رویه در فرایند بازدید از املاک از ابتدای سال جاری عملکرد کارشناسان بازدید دفاتر را مورد بررسی قرار داد. کارشناسان موسسه از 24...
مصاحبه با معاون فنی و اجرایی موسسه فناوران شهر در خصوص کنترل و بررسی نحوه خدمات رسانی دفاتر خدمات الکترونیک شهر در حوزه درآمد و نوسازی
asdad
مصاحبه با معاون فنی و اجرایی موسسه فناوران شهر در خصوص کنترل و بررسی نحوه خدمات رسانی دفاتر خدمات الکترونیک شهر در حوزه درآمد و نوسازی معاون فنی و اجرایی موسسه فناوران شهر با روابط عمومی موسسه فناوران شهر شهرداری تهران در مورد کنترل و بررسی نحوه خدمات رسانی دفاتر خدمات الکترونیک شهر در حوزه درآمد و نوسازی دفاتر خدمات الکترونیک و نظارت بر کار آنها گفتگو نمود. مهندس دولو ضمن تاکید بر شعار د...
  
سازمان بازرسی شهرداری تهران
  
اوقات شرعی
امروز : 31/2/1397 (هـ.ش)
برابر با 5 رمضان 1439 (هـ.ق)
اذان صبح 04:13:08
طلوع آفتاب 05:55:17
اذان ظهر 13:00:55
غروب آفتاب 20:06:57
اذان مفرب 20:26:11

طول = 51/41 و عرض =35/7
  
گزارش تصویری
برگزاری آزمون پیشگیری آتش نشانی برای کارشناسان دفاتر خدمات الکترونیک شهر
به گزارش روابط عمومی موسسه فناوران شهر به منظور آشنایی هر چه بیشتر کارشناسان دفاتر خدمات الکترونیک شهر با ضوابط و مقررات آتش نشانی و درک بیشتر اهمیت این موضوع، پس از طی چندین مرحله آموزش تئوری و عملی، در روز دوشنبه مورخه 16 آذر 1394 آزمون دوره پیشگیری آتش نشانی در دو نوبت صبح و بعد از ظهر برگزار گردید.
بررسی دلایل تاخیر دفاتر و مناطق در روند صدور پروانه و گواهی توسط موسسه فناوران شهر
به گزارش روابط عمومی موسسه فناوران شهر به منظور بررسی و شناسایی مشکلات و اقداماتی که موجب تاخیر در کار و تطویل میانگین زمانی صدور پروانه و گواهی در شهرداری تهران و دفاتر خدمات الکترونیک شهر می گردد نشست هایی با حضور مدیرعامل موسسه فناوران شهر و مسئولین دفاتر خدمات الکترونیک شهر در حال برگزاری می باشد.
بازدید مدیر عامل موسسه فناوران و مدیران دفاتر خدمات الکترونیک شهر از رصد خانه شهر تهران
به گزارش روابط عمومی موسسه فناوران شهر ، مسئولین دفاتر خدمات الکترونیک شهر برای آشنایی با  فعالیت‌های رصدخانه شهر تهران به خصوص در زمینه تجسم ظرفیت‌ها و ابعاد گوناگون طرح تفصیلی شهر تهران از رصدخانه شهر تهران بازدید بعمل آوردند
جلسه آموزشی سیستم تحلیل اطلاعات دفاتر خدمات الکترونیک شهر برگزار شد
به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، جلسه آموزشی سیستم تحلیل اطلاعات دفاتر خدمات الکترونیک شهر، روز دوشنبه، یکم مهر ماه در سالن همایش‌های این سازمان برگزار شد.
  
همایش ملی آتش نشانی
  
مناسبت روز کمينه  
عملیات حضرت مهدی
عملیات حضرت مهدی


تهران ، خیابان زرتشت شرقی ، بعد از تقاطع حافظ ، پلاک 9
تلفن : 7-88932753 دورنگار : 88800601 کد پستی : 1597715511
درباره ما|حریم شخصی کاربران|موسسه فناوران شهر