در متن این حکم آمده است:

نظر به سوابق و تجارب جنابعالی به موجب این حکم شما را به عنوان سرپرست موسسه فناوران شهر منصوب می‌کنیم. امید است با تکیه بر روحیه خدمت رسانی و خدمتگزاری و بر اساس آیین نامه ها او بعد از عمل های اجرایی دفاتر خدمات الکترونیک شهر و با نظارت همه جانبه بر کیفیت ارائه خدمات به آحاد شهروندان عزیز تهرانی نهایت تلاش خویش را به کار گیرید. توفیق جنابعالی را در ایفای کامل مسئولیت محوله از خداوند متعال خواستارم.