تشکیل کمیته کارهای تخصصی در راستای افزایش مشارکت ذیفعان و ارتقاء کیفی سطح خدمات در دفاتر خدمات الکترونیک شهربه گزارش روابط عمومی موسسه فناوران شهر طي جلسه ای با حضور مدیر عامل و معاونین، در راستای افزایش مشارکت ذیفعان و ارتقاء کیفی سطح خدمات در دفاتر خدمات الکترونیک شهر، تشکیل کمیته کارهای تخصصی ذیل در دستورکار این موسسه قرار گرفت.

کمیته اصلاح آیین نامه اجرایی و انضباطی دفاتر خدمات الکترونیک شهر
کمیته تهیه بانک نقشه معماری و نما
کمیته توسعه خدمات دفاتر خدمات الکترونیک شهر
کمیته اصلاح فرآیندهای شهرسازی و نوسازی
کمیته تدوین نظام رتبه بندی، پایش و ارزیابی دفاتر خدمات الکترونیک شهر

با عنایت به مشارکت شایسته دفاتر مجموعا 246نفر، شامل  107 نفر از مدیران دفاتر،  106 نفر از مدیران فنی و  33 نفر کارشناسان کنترل نقشه را بهمراه داشته ، مقرر گردید، ضمن استفاده از توان تخصصی و تجربی ایشان، جلسات مذکور بطور مستمر در راستای رسیدن به نتایج مطلوب تشکیل گردد.


print

تهران ، خیابان زرتشت شرقی ، بعد از تقاطع حافظ ، پلاک 9
تلفن : 7-88932753 دورنگار : 88800601 کد پستی : 1597715511
درباره ما|حریم شخصی کاربران|موسسه فناوران شهر