مصاحبه با معاون فنی و اجرایی موسسه فناوران شهر در خصوص کنترل و بررسی نحوه خدمات رسانی دفاتر خدمات الکترونیک شهر در حوزه درآمد و نوسازی


مصاحبه با معاون فنی و اجرایی موسسه فناوران شهر در خصوص کنترل و بررسی نحوه خدمات رسانی دفاتر خدمات الکترونیک شهر در حوزه درآمد و نوسازی
معاون فنی و اجرایی موسسه فناوران شهر با روابط عمومی موسسه فناوران شهر شهرداری تهران در مورد کنترل و بررسی نحوه خدمات رسانی دفاتر خدمات الکترونیک شهر در حوزه درآمد و نوسازی دفاتر خدمات الکترونیک و نظارت بر کار آنها گفتگو نمود.

مهندس دولو ضمن تاکید بر شعار دقت، سرعت، صحت در دفاتر خدمات الکترونیک در خصوص کنترل و بررسی نحوه خدمت رسانی دفاتر خدمات الکترونیک شهر در حوزه درآمد و نوسازی اعلام نمود،که موسسه فناوران از نیمه دوم شهریور ماه اقدام به ارزیابی عملکرد دفاتر در این حوزه نموده است. تاکنون عملکرد و نحوه ارائه خدمات نوسازی بیش از 90 دفتر خدمات الکترونیک بررسی که اشکالاتی در فرآیند مشاهده گردیده است. وی افزود روال‌های اشتباه و متفاوت در مناطق و همچنین فقدان دستورالعمل های مشخص در برخی از موضوعات از اصلی ترین مشکلات احصاء شده بوده که با هماهنگی اداره کل تشخیص و وصول درآمد در حال رفع می باشد.


print


تهران ، خیابان زرتشت شرقی ، بعد از تقاطع حافظ ، پلاک 9
تلفن : 7-88932753 دورنگار : 88800601 کد پستی : 1597715511
درباره ما|حریم شخصی کاربران|موسسه فناوران شهر